+36 30 401 7501
info@tmfalugondnok.hu

Falugondnoki szolgálat Závodon

csökkenhetnek a hátrányok....

Falugondnoki szolgálat

Falugondnoki szolgálat |Írta: Super User.
Cikk megjelenési forrása: http://www.zavod.hu/index.php/szolgaltatasok/falugondnoki-szolgalat

Falugondnoki szolgálat

2005 júliusa mérföldkőnek számít Závod életében, mert a község vezetősége már évek óta szeretett volna falugondnoki szolgálatot létrehozni, de eddig mindig akadályba ütközött ennek a megvalósítása. 2005. július 1.-től, Csörsz Klára a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztályának vezetője segített a célegyenesbe jutni.

A szolgáltatás lényege általánosságban az, hogy enyhítse azokat a hiányosságokat, amelyek hátrányt, vagy komoly problémát jelentenek a falunak, ill. hogy segítse a lakosság azon rétegét, akik egészségük vagy egyéb okok miatt hátrányos helyzetben vannak, tehát:
- az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése,

- a településen az életfeltételek javítása,
- a településen a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése,
- a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása,
- a települési funkciók bővítése,
- a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése,
- a településen a jobb életminőség elérése

Rendszeres feladatok:
A közhasznú munkások irányítása mellet- mely a mindennapos munkaszervezés és ellenőrzés, ill. a munka feltételeinek biztosítása,- rendszeres feladatok között szerepel:
 - óvodások szállítása tornára, képességfelmérőre, kirándulásokra
- karbantartási feladatok az önkormányzati gépeknél, berendezéseknél és    épületeknél
- eszközbérlési lehetőségek lebonyolítása
- élelmezésvezető heti egy alkalommal történő szállítása
- hivatali dolgozók hivatalos ügyekben történő szállítása
- egyéb szállítási feladatok
- részletes adminisztráció a szolgálatról
- havi rendszeres feladatok közé tartózik az önkormányzati épületek ellenőrzése, víz-gáz mérők leolvasása, csapadékvíz elvezetők tisztítása
- betegszállítás, gyógyszerbeszerzés

A betegek egészségügyi intézménybe való szállítása jól szervezetten működik, ez a speciális helyzetek kivételével, háziorvosi kérésre történik, melyet esetenként több feladattal összekötve együtt végzek. A szociális étkeztetés biztosítását a helyi óvoda konyhája teszi lehetővé, innen a szociális gondozó szállítja házhoz a rászorulók számára, tehát ebben csak helyettesítési szerepem van.


Időszakos feladatok:
- Sport Egyesület ügyintézés, mely minden szezonban az igazolások érvényesítését, a nevezést, a pálya hitelesítését jelenti.
- Rendezvények szervezésének segítése és lebonyolítása
- Eboltásra történő összeírás
- Gépjármű karbantartása
- Színpadbérlés és szerelés, mérleg igénybevételezés
- Óvodaszünetben ebédszállítás
- Lakossági igényfelmérés
„Szeretem az embereket, szeretek velük foglalkozni, és segíteni nekik, hogy zökkenőmentesek legyenek a mindennapjaik. Van olyan gondozott - aki minden nap rászorul a szolgáltatásra – úgy véli, hogy számára megnyugvást, illetve biztonságot jelent az a tudat, hogy van valaki, akire mindig számíthat. Jó érzéssel tölt el, mikor azt mondják, hogy: De jó, hogy vagy Nekünk! Ez jelenti a munkám gyümölcsét”.

A hatékony Falugondnoki Szolgálat egyik nagyon fontos feltétele a megbízható kapcsolatépítés, ill. együttműködés más intézményekkel; szervezetekkel. Napi kapcsolatban állok a háziorvossal, a polgármesteri hivatallal, a jegyzővel, és a teleház dolgozóival – akik meghatározott feladatokkal látnak el, és kölcsönös alapon segítjük egymás munkáját. Folyamatosan tartom a kapcsolatot a Gyermekvédelmi Szolgálattal, a Munkaügyi Központtal – a munkahelyteremtés céljából, a Vidékfejlesztési hivatallal, a Nyugatvölgység Akciócsoporttal – a lakosságot és a falut érintő pályázati munkák miatt, illetve a környékbeli falugondnok kollégákkal, és a Tolna Megyei Falugondnokok Egyesületével – aktuális helyi problémák megoldásaként.

2006-ban lehetőségem volt egy környezetvédelmi tréningen részt venni, mely lényegében szakmai kapcsolatépítésre irányult, éppen ezért a környezetvédelemben jártas szakemberek ismerhették meg egymás munkáját. Ennek hatására alakult ki egy sajátos szelektív hulladékgyűjtés a faluban, mely a lebomló hulladékot, a pet-palack és a veszélyes hulladéknak minősülő szárazelem gyűjtését jelenti.
A tréning folytatásaként 2007-ben megalakult a Regionális Zöld Kerekasztal, melynél Závod is alapító tagként képviseli magát.
 


Jövőkép:
Új szolgáltatás elemet nem tervezek, hiszen a feladatokban folyamatosan adódnak változások, van úgy hogy megszűnik egy feladat, de helyette jön egy új egy másik.
Egyetlen fő célkitűzés a jövőre nézve, a szolgáltatás színvonalának, hatékonyságának és ellátottságának a szinten tartása, fejlesztése.
 


Tervek között szerepel:
Nyári gyerekprogramok szervezése, más esetleg országhatáron túli testvérkapcsolatok kialakítása.
„Mikor megpályáztam az állást, csak nagyon felszínesen ismertem a szolgáltatást; nem gondoltam, hogy ennyire sokoldalú, pontos, segítőkész és kreatív személyiség szükséges a szolgálathoz, de úgy gondolom, hogy a képesítéseimmel eleget tudok tenni az elvárásoknak, dinamikussá, színvonalassá és jól szervezetté válik a szolgáltatás.

Számomra megtisztelő hogy ebben a pozícióban veszek részt a falu életében, de ugyanakkor felelősséget és kihívást is jelent, mert jól működő falugondnoki szolgálatot, az alapvető lakossági igények kielégítésével, harmonikus megbízható kapcsolatban, és kitartó-odaadó munkával lehet jól végezni”.

Végezetül had éljek Arany János szavaival:”… mert van szívemben akarat, s tán ha kezem másképp legyintem, a világ másfelé halad.”
  


Részlet a 2006-os szakdolgozatból - A mi falunk – az én falugondnoki munkám

„… 1970-ben még 900 fő körül volt a lakosok száma, ez mára, 320 főre csökkent. Az elvándorlás oka főként az iskola megszűnése, az intézményhiány, a rossz tömegközlekedés, a munkahelyek távolsága, és a megélhetési lehetőségek beszűkülése.

Závod ma is mezőgazdasági jellegű település. 1952-ben alakult a Termelő Szövetkezet, ami 40 évig biztosította sok-sok család megélhetését. 1992-ben a TSZ megszűnése, és a földek magántulajdonba vétele nagy váltózást hozott a falu életében. Addig soha nem látott méreteket öltött a munkanélküliség.
A földtulajdonosok még egy ideig művelték a földjüket, de a mezőgazdaságot fokozatosan sújtó problémák miatt, az emberek belefáradtak,
és földjeiket bérbe adták vagy eladták. Mára csökkent a munkanélküliségi ráta, viszont sokan vannak, akik 40-50 km-t utazva érik el munkahelyüket.


  
Múlt és Jelen
1990-ig egyetlen munkahelyi lehetőség a faluban a TSZ volt, ma 11 helyi vállalkozó van.
A XV. századtól működő iskola 1972-ben megszűnt, innentől kezdve a gyerekek Lengyelre, majd 1975-től 5 km-re-Tevelre járnak iskolába.

1949-től 1987-ig működött a tejcsarnok.
1964-től 1984-ig a környék legszínvonalasabb moziját működtették, heti egy alkalommal. 
1984 és 1993 között egyedül a Székely utca volt szilárd burkolatú.
1950-ben bekötötték a faluba a villamos áramot, 87-ben a vizet, 91-ben a kábeltévét, 95-ben a telefont, 97-ben a földgázt, és 2003-ban a szennyvizet.
Mára a közművesítés befejeződött, viszont az utcák burkolata ismét felújításra szorul. A faluban ma két élelmiszerbolt és egy italbolt működik.
Viszont nincs gyógyszertár, takarmány és mezőgazdasági jellegű üzlet, és az építő- ill. üzemanyag vásárlásért is sok-sok kilométert kell megtenni. Nincs a falunak játszótere sem, amit nagyon sokan szeretnének.
Bár sok minden megszűnt, viszont 2001-ben nyitotta meg kapuit a Teleház. Ez a szervezet az információs és kulturális szolgáltatás mellet, egy olyan közösségi otthont biztosít mindenki számára, melynek legfőbb törekvése az emberi kapcsolatok ápolása, bővítése, a tehetségek kutatása, valamint a XXI. század színvonalának szinten tartása. 2002-ben jött létre a Váradi Antal Értékmentő Egyesület, és a Závod Értékeiért Közalapítvány…”
A Teleház, e két szervezet és a falugondnoki szolgálat alkot egy olyan egységet, mely maximálisan biztosítja és kielégíti azokat lakossági, illetve helyi igényeket, melyek értékessé és fontossá teszik az emberi személyiségeket, növelik a település eszmei értékét, fejlesztik a falu szépségét, komfortossá, otthonossá teszik mindenki számára, és megőrzi azokat a tulajdonságokat, melyek sajátossá, felbecsülhetetlen értékké teszik Závodot…”Falugondnok neve: László Attila
Címe: 7182 Závod, Székely u. 144.
Telefon: 06-20/576-1346


Iskolai végzettségek:
karosszérialakatos
környezetvédelmi technikum
középfokú szoftverüzemeltető
drogmegelőző és kortársképző
falugondnoki ESZCSM tanúsítvány
német nyelvvizsga